టూత్‌పేస్ట్ ప్యాకింగుమీది రంగులు మ‌న‌కోసం కాదు…మిష‌న‌రీ కోసం!

స్తువు ప్యాకెట్మీద ఉన్న రంగులు ఆయా ఉత్పత్తుల్లో ఏమున్నాయిఅనేది వినియోగదారుడికి చెబుతాయా విషయం మీద చాలా కాలంగా లురకాల వార్తలు వినడుతున్నాయి. క్రమంలో టూత్పేస్ట్ ప్యాకింగుకి అడుగున తురస్రాకారంలో డుతున్న రంగు పేస్ట్   ఏఏ దార్థాలు, సాయనాలతో యారయింది… అనేందుకు సూచ అని, వినియోగదారులకు ఇదొక టిప్ అని  ఇంటర్నెట్లో ప్రచారం జరుగుతుంది.

తురస్రం నీలం రంగులో ఉంటే పేస్ట్లో ప్రకృతి దార్థాలు , ఔషధాలు ఉన్నాయని, ఆకుపచ్చరంగులో ఉంటే పూర్తిగా ప్రకృతి మైన దార్థాలతో  యారయిందని అర్థని,  ఎరుపు ఉంటే ప్రకృతి మైన వాటితో పాటు అందులో సాయనాలు సైతం లిసి ఉంటాయని, నలుపు రంగు మార్క్ ఉంటే కేవలం సాయనాలను మాత్రమే ఉపయోగించి యారుచేశారని అర్థని….వివలు డుతున్నాయి. అయితే దీనిపై నిజానిజాలను గురించి చెప్పాలంటే రంగురంగుల గుర్తులకు అందులో ఉన్న దార్థాలకు ఎలాంటి సంబంధం ఉండని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

వీటిని ప్యాకింగ్ ఉత్పత్తుల యూనిట్లలో కొన్ని గుర్తులకోసం వినియోగిస్తారు.  వీటిని ఐమార్క్స్ అని కూడా అంటారు. అత్యంత వేగంగా నిచేసే ఎలక్ట్రానిక్ మిషరీతో ప్యాకెట్లు యారవుతున్నపుడు వాటిని  ఎక్క ట్చేయాలి, ఎక్క ఫోల్డ్ చేయాలి అనేది కాంతికిరణాల సెన్సార్లు గుర్తించడానికి వీలుగా ఇలాంటి రంగుల గుర్తులను వినియోగిస్తారు. అంతేతప్ప ఉత్పత్తుల్లో ఉన్న దార్థాలకు, సాయనాలకు రంగులకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. అందులో వాడినవాటిని గురించి తెలుసు కోవాలంటే ప్యాకింగుమీద ఉన్న మాచారాన్ని చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.