My title

ప్రార్థనలతో ప్రయోజనం లేదు

నేనెవరిని? ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను? ఎక్కడికి వెళ్తాను? అని మనుషులు చేసే ఊహాగానాలను కూడా బుద్ధుడు ఖండించేవాడు. ఎవరికీ తెలియని, ఎవ్వరికీ తెలిసే వీలులేని విషయాలమీద అనవసరపు

Read more

వివక్షలేని చదువులు

యజ్ఞ యాగాదులకు సంబంధించి కూడా బ్రాహ్మణసిద్ధాంతాన్ని బుద్ధుడు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాడు. స్వప్రయోజనాల కోసం, మోక్షంకోసం అమాయక జీవుల్ని బలి ఇచ్చి, మద్య, మాంసాలతో విందులు చేసుకోవడాన్ని బుద్ధుడు

Read more

ఉత్తమ గుణాలు

మనసుకు శిక్షణ ఇచ్చి మానవ నైజాన్ని తీర్చిదిద్దితేనే ప్రయోజనం ఉంటుందన్నాడు బుద్ధుడు. మన మనస్సులో చెడు ఆలోచనలు కలిగినట్లయితే మన మాట, మనం చేసే పనులు చెడ్డగా

Read more

కర్మసిద్ధాంతం

వైదికమతం చెప్పిన కర్మ సిద్ధాంతాన్ని కూడా బుద్ధుడు తోసిపుచ్చాడు. బుద్దుడు చెప్పే కర్మసిద్ధాంతం వేరు. వైదికమతం చెప్పే కర్మసిద్ధాంతం దేవుడు కేంద్రంగా రూపొందింది. బుద్ధుడు చెప్పే కర్మసిద్ధాంతం

Read more

జీవితంలోని దుఃఖాన్ని తొలగించడమే బౌద్ధం లక్ష్యం

సాధారణంగా మన ప్రవర్తన రెండు రకాలు. ఒకటి : మంచి ప్రవర్తన. నిస్వార్థం నుంచి పుట్టి ఆత్మీయతకు, ప్రేమకు దారితీస్తుంది. రెండవది : స్వార్థంలో పుట్టి దుష్కర్మలకు

Read more

కర్మ సిద్ధాంతం

జీవన విధానానికి సంబంధించి జీవితాన్ని నాలుగు దశలుగా విభజించారు. మొదటిది బ్రహ్మచర్యం. రెండవది గృహస్థాశ్రమం అంటే పెళ్ళిచేసుకుని దాంపత్య జీవితం గడపాలి. మూడవది వానప్రస్థం. అంటే ఇంట్లో

Read more

దుఃఖానికి ఒక కారణం పేదరికం

దుఃఖానికి ఒక కారణం పేదరికం. కాబట్టి జీవితంలో దుఃఖాన్ని నివారించుకోవాలంటే పేదరికాన్ని నిర్మూలించుకోవాలంటాడు బుద్ధుడు. అందుకు కష్టపడి చెమటోడ్చి, న్యాయ మార్గాల్లో అందరూ సంపాదించాలంటాడు. జీవితంలో కష్టపడి

Read more

హిందూమతం దేవుణ్ణి కేంద్రం చేసుకుంటే బౌద్ధం మనిషిని కేంద్రం చేసుకుంది

హిందూ మతం అతీంద్రియ శక్తులకు పెద్దపీట వేస్తే బౌద్ధం అలాంటి శక్తుల్ని విశ్వసించలేదు. స్వయంకృషి, ఆత్మనిగ్రహం, వ్యక్తి సంస్కారం ద్వారా మనిషి అత్యున్నతస్థితికి చేరుకోగలడనే విశ్వాసం కలిగిస్తుంది.

Read more

ఆత్మదీపోభవ

బుద్ధుని బోధనలలో మరో ముఖ్యమైన విశేషం ఏమిటంటే – ‘నేను చెబుతున్నాను కనుక మీరు వినాలి. గుడ్డిగా నమ్మాలి’ అని ఆయన ఎన్నడూ చెప్పలేదు. విన్నవాటిని ఆలోచించి,

Read more

ధర్మప్రచారం

బుద్ధుడు అప్పటివరకు తయారైన అరవై ఒక్కమంది అర్హతులను బుద్ధుడు సమావేశపరిచాడు. వారితో మాట్లాడుతూ ”భిక్షువులారా, నేను దైవ, మానవ సంబంధాల నుంచి విముక్తుడ నయ్యాను. నాలాగే మీరు

Read more

జంతుబలి

రాజగృహ నుంచి బయలుదేరిన సిద్ధార్థుడు జ్ఞానులు, ఋషులు నివసించే ఒక పర్వత ప్రాంతానికి బయలుదేరాడు. అటువైపు నుంచి ఒక గొర్రెల మంద సిద్ధార్థుని వైపు వచ్చింది. ఆ

Read more

మనిషి గొప్పదనానికి కొలబద్ధ

ఒకసారి శాక్య రాకుమారులు సంఘంలో చేరడానికి వచ్చారు. వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ మంగలి ఉపాలి కూడా ఉన్నాడు. బుద్ధుడు ముందుగా ఉపాలికి ధమ్మదీక్షనిచ్చాడు. తర్వాత శాక్య రాకుమారులకిచ్చాడు.

Read more

బౌద్ధంలో ధ్యానం ప్రధానం

బౌద్ధధర్మంలో ధ్యానానికీ చాలా ప్రాధాన్యం ఉంది. ధ్యాన సాధన చేయకుండా బౌద్ధాన్ని పూర్తిగా ఆచరించడం సాధ్యంకాదు. బౌద్ధ ధర్మ ఆచరణకు అనుకూలమైన సమతా స్థితి మనసుకు కలగాలన్నా,

Read more

సృష్టికర్త ఎవరు?

బుద్ధుడు సృష్టికర్త అయిన దేవుని స్థానంలో నీతికి స్థానం కల్పించాడు. దేవుడే ఉన్నట్లయితే, దేవుడే ఈ లోకాన్ని సృష్టించి ఉంటే… హంతకులను, దొంగలను, నీతి నిజాయితీలేని వాళ్ళను,

Read more

మనసును జయిస్తే ఈ ప్రపంచాన్ని జయించినట్లే

సకల కార్యకలాపాలకు మనసే కేంద్రస్థానంగా గుర్తించడం బుద్ధుని బోధనల్లోని ప్రధానాంశం. మనసును సంస్కరించుకోవడమే మొదట చేయవలసిన పని అని బుద్ధుని భావన. మనసును జయిస్తే ఈ ప్రపంచాన్ని

Read more

నిర్వాణం

మిగతా మతాల్లో లాగా తనను దేవుని కుమారుడిననో, ప్రవక్తననో, దేవదూతననో ప్రకటించుకోలేదు. తనని మాత్రమే అంగీకరిస్తేనే మోక్షం లభిస్తుందనీ చెప్పలేదు. తాను అందరిలా మామూలు మనిషినని చెప్పాడు.

Read more