Monday, November 20, 2017

అదృష్టదేవత

పాటన్‌ ప్రాంతాన్ని ఒక రాజు పాలించేవాడు. ఆయన ధర్మాత్ముడు దయగలవాడు. ప్రజలు కష్టసుఖాల్ని పట్టించుకునేవాడు. మారు వేషంలో మారు మూలలు పర్యటించి దేశ పరిస్థితులు, ప్రజల మంచి చెడ్డలు తెలుసుకునేవాడు. ఒక రోజు రాజు...

సాహసవంతుడైన శత్రువు

అక్బర్‌ చక్రవర్తి ఢిల్లీని పాలించేరోజులు. సంచార జాతుల వాళ్ళకు ఇసుకను బళ్ళ మీద తీసుకురమ్మని పనిపెట్టారు. వాళ్ళ నాయకుడు బట్టి చేతుల్తో వణుకుతూ రాజుముందు నిలబడ్డాడు. అక్బర్‌ చక్రవర్తి ఏమైందని అడిగారు. 'ఆ ప్రాంతపాలకుడయిన లాల్‌మియామా...

పట్టపురాణి

ఒక రైతు దంపతులకు ఒకమ్మాయి. ఆ అమ్మాయి వయసు సంవత్సరం. ఒకరోజు పొలం దగ్గర ఉంటూ రైతు భార్య ఇంటికి వెళ్ళి అన్నం తీసుకొస్తానని భర్తతో చెప్పి బిడ్డను చూసుకోమంది. రైతుబిడ్డ నిద్రపోయాక...

ముగ్గురు గుడ్డివాళ్లు

మహేష్‌ శివభక్తుడు. ఉదయమే లేచి శివాలయానికి వెళ్ళి పూజలు చేసి భక్తితో శివార్చన చేసి భక్తులు కోరిన పూజా కార్యక్రమాలు సక్రమంగా నిర్వర్తించేవాడు. పూజారిగా ఆచుట్టుపట్ల ప్రాంతాల్లో మంచిపేరు సంపాదించాడు. రోజూ చీకటిపడిన...

బౌద్ధమతం

పూర్వం ఒక కాశ్మీర్‌ రాజు బౌద్ధమతం స్వీకరించాడు. రాజ్యమంతా శాంతి సుఖాల్ని నెలకొల్పాడు. బుద్ధుని శాంతిమార్గాన్ని ఆయన అనుసరించాడు. ఆ దయామూర్తితో తీవ్రంగా ప్రభావితుడయ్యాడు. సాధారణంగా యథారాజా తథా ప్రజ అంటారు కదా! రాజును...

వివేకవంతమైన సలహా

పూర్వకాలం రాజులకు గురువులుండేవాళ్ళు. రాజకీయ విషయాల్లోనూ, ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో, వ్యక్తిగత సమస్యల్లోనూ వాళ్ళకి గురువులు సలహాలు ఇచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళ పట్ల రాజులు భక్తి ప్రపత్తులతో మెలిగేవాళ్లు. అతను యువరాజుగా ఉన్నపుడు ఆ గురువు అతనికి...

ముగ్గురు దొంగల వ్యవసాయం

ముగ్గురు దొంగలు వుండేవాళ్ళు. వాళ్ళు కలిసే దొంగతనం చేసేవాళ్లు, సంపాదించింది ముగ్గురు కలిసే దాచేవాళ్ళు. యిట్లా ఎన్నో ఏళ్ళు గడిచాయి, ఈ మధ్య ఎన్నోమార్లు జైలుకు వెళ్ళడం, తిరిగిరావడం, మళ్ళీ కారాగారం యిలా...

తెలివయిన వ్యాపారి

ఆ వ్యాపారి నగరంలో ప్రముఖుడు వాణిజ్య వేత్తలందర్లో ముందు వరుసలోని వాడు. రాజప్రముఖుల్లో ఒకడు. రాజు ఎన్నో సందర్భాల్లో అతని సలహాలు తీసుకునేవాడు. నిజానికి ఆ వ్యాపారి యువకుడు అతని చురుకుదనం వల్ల,...

తెలివైన అమ్మాయి

అమర్‌ సింగ్‌ గొప్ప సంపన్నుడు. వ్యాపారవేత్త ఆలోచనా పరుడు అతనికి ఒక కొడుకు ముగ్గురు కూతుళ్ళు. కొడుక్కి పెళ్ళివయసు వచ్చింది. పెళ్లి చేయాలనుకున్నాడు. ఎందరో సంపన్నులు సామంతులు చివరికి రాజుగారు కూడా తమ...

యువతి సాహసం

ఒకప్పటి రాజస్థాన్‌ యువరాజయిన ఉర్‌సింగ్‌కు వేట మీద ధ్యాసమళ్లింది. సహచరుల్తో కలిసి వేటకు బయల్దేరాడు. ఉదయం నించీ మధ్యాహ్నం దాకా అడవిలో వేటాడడానికి ఒక్క జంతువు కూడా కనిపించడం లేదు. అందరు విసిగిపోయారు....

యువమంత్రి

ఒక గ్రామంలో సర్దార్‌ అనే యువకుడు వుండేవాడు. అతను మగ్గం నేసేవాడు. పేదవాడు కానీ చాలా తెలివైనవాడు. చురుకైనవాడు. ఎన్నో సమస్యల్ని అవలీలగా పరిష్కరించేవాడు. అతని కీర్తి అతని గ్రామాన్ని దాటి రాజు...

పిసినారి

ప్రపంచంలో పిసినారుల గురించి ఎన్నెన్నో కథలు వున్నాయి. ఒక్క పిసినారిది ఒక్కో ప్రత్యేకత. యూసెప్‌ బాగా డబ్బు సంపాదింరచాడు. ఐనా ఏం లాభం అతని కొడుకు తండ్రి సంపాదించిన డబ్బును విచ్చల విడిగా ఖర్చుచేసేవాడు....

చిరుతపులి తోక

చిరుత పులిని దానితోక గుండాపట్టుకోవడం గురించిన మాటలు మలయాళంలో సుప్రసిద్ధమైనవి. ఎవడయినా దిక్కు తోచకుండా వుంటే అయోమయంలో వుంటే అతన్ని చిరుతపులిని తోకగుండా పట్టుకో అనడం ఆనవాయితీ కింద మారింది. పూర్వం కేరళలో ఒక తెలివైన...

అద్దం

పూర్వం ఒక గ్రామంలో భార్యాభర్తలుండేవాళ్ళు. ఆ పాత కాలంలో ఆ గ్రామం వాళ్ళకు అద్దమంటే ఏమిటో తెలీదు అట్లాంటి పరిస్థితిలో పొలం పని చేస్తున్న భర్తకు ఒక అద్దం దొరికింది. ఆ అద్దంలో...

కొత్త మంత్రి

పూర్వం కేరళలో ప్రతాపవర్మ అన్న ఒక రాజువుండేవాడు. అతనికి అయ్యప్పన్‌ అన్న మంగలి గడ్డం గీసేవాడు. రాజుకు అయ్యప్పన్‌ అంటే ఎంతో యిష్టం. కారణం చిన్నప్పటి నించీ అయ్యప్పన్‌ రాజుకు తెలుసు. అతను...

ఇద్దరు సేవకులు

పూర్వం కేరళలో ఒక ప్రాంతాన్ని ఒక రాజు పాలించేవాడు. పూర్వం మనదేశంలో ఎందరో వందలమంది రాజులు పరిపాలించేవాళ్ళు వాళ్ళలో ఈ రాజు ఒకరు. ఆ రాజుకు ఎందరో సేవకులు వుండేవాళ్ళు. గోపాలన్‌, కృష్ణన్‌...

తెలివైన కంసాలి

పొన్నప్ప మంచి పనితనం తెలిసిన కంసాలి. బంగారు నగల్ని ఎంతో నాణ్యంతో చెక్కగలిగినవాడు. అందమయిన నగల్ని తయారు చెయ్యడంలో అతన్ని మించిన వాడు ఆ సమీపప్రాంతాల్లో లేడని పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఎంత పనితనమున్న వాడయినా...

Recent Posts