My title My title

వివేకవంతమైన సలహా

పూర్వకాలం రాజులకు గురువులుండేవాళ్ళు. రాజకీయ విషయాల్లోనూ, ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో, వ్యక్తిగత సమస్యల్లోనూ వాళ్ళకి గురువులు సలహాలు ఇచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళ పట్ల రాజులు భక్తి ప్రపత్తులతో మెలిగేవాళ్లు. అతను

Read more