My title My title

కర్మ – విశ్రాంతి

చైనా తాత్వికుడయిన కన్‌ఫ్యూషియస్‌ దగ్గరకు ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి నమస్కరించి ”అయ్యా! నేను జీవితంలో ఎంతో అలసిపోయాను. ఎన్నో పనులు చేసి విసిగిపోయాను. ఇప్పుడు విశ్రాంతి కోరుకుంటున్నాను.

Read more

స్వేచ్ఛ

మాటల్ని వల్లించడం సత్యం కాదు. శాస్త్రాల్ని తెలిసి ఉండడం సత్యం కాదు. మనిషి మాటల్లో మునిగిపోయాడు. మనిషి చెరసాలలో ఉన్నాడు. కానీ తాను స్వేచ్ఛగా ఉన్నానని అనుకుంటున్నాడు.

Read more

ప్రేమ మందిరం

వేదవేదాంగాలు చదివిన పండితుడు ఉండేవాడు. అతను సకల శాస్త్రాల్ని ఔపోసన పట్టాడు. ఎంతో శ్రద్ధగా ఎన్నో గ్రంథాల్ని సేకరించాడు. వాటిలోంచి విలువైనవన్నీ ఒక దగ్గర రాసి పెట్టుకున్నాడు.

Read more

రామరామ !

పూర్వం ఒక నగరంలో ధనవంతులయిన అన్నదమ్ములు ఉండేవాళ్లు. కలిసే ఉండే వాళ్లు. అన్న గొప్ప ధర్మాత్ముడుగా పేరుపొందాడు. దానధర్మాలు చేస్తూ గుళ్లూ,గోపురాలు తిరుగుతూ గొప్ప భక్తుడిగా పేరుపొందాడు. అతని

Read more

సన్యాసి – వేశ్య

భౌతికంగా జరిగే మార్పుల వల్ల మనుషుల్లో ఎట్లాంటి పరివర్తనా జరగదు. మానసికమయిన మార్పులవల్లే మనుషుల్లో పరివర్తన కలుగుతుంది. మనసులో కాంతి ఉంటే ఆచరణలో కూడా ఉంటుంది. తమని

Read more

ఎవడు రాజు?

ఒక రాజు ఎప్పుడూ దిగులుగా ఉండేవాడు. రాజ్యాన్ని రక్షించుకునే ఆలోచనల్తో ఆశాంతిగా ఉండేవాడు. ప్రతిమనిషి అధికారం కోసం అర్రులు చాస్తాడు. అందర్నీ బానిసలు చేసుకున్నవాడు అధికారానికి బానిస

Read more

ఈ క్షణం జీవించడం

జీవితం గురించి అతిగా,అనవసరంగా ఆలోచించడం వ్యర్థం. అది వుంది. దాన్ని గురించి ఆలోచించడమెందుకు? అసలు ఆలోచన అన్నది విషంతో సమానమయింది. జీవితమన్నది జీవించడానికి, ఆలోచించడానికి కాదు. అన్నం

Read more

భక్తి బేరం

నేనొక ఊరికి వెళ్ళాను. ఆ ఊరి మధ్య ఒక మందిరం ఉంది. ఆ ఊరి జనం ధర్మాత్ములుగా పేరుపొందినవాళ్ళు. అందుకనే చూడ్డానికి వెళ్ళాను. జనం సాయంత్రం కల్లా

Read more

అమాయకత్వం

స్వాములనే వాళ్లు, గురువులనే వాళ్లు మనిషిలో అమాయకత్వాన్ని, అజ్ఞానాన్ని నిలిపిఉంచడానికే ప్రయత్నిస్తారు. వాళ్లు చెప్పింది వింటూ,వాళ్లు చెయ్యమన్నది చేస్తూ ఉంటేనే వాళ్ళ పనులు జరుగుతాయి. ఎవరయినా సందేహిస్తే,

Read more

స్వర్గ ప్రవేశం

స్వర్గద్వారం దగ్గర చాలా రద్దీగా ఉంది. తాను ముందు వెళ్లాలంటే తాను ముందని ఒకర్నొకరు తోసుకుంటున్నారు. స్వర్గద్వారాలు మూసే ఉన్నాయి. ద్వారపాలకులు అందర్నీ అరవద్దని చెబుతున్నారు. ఎవరి

Read more

ప్రేమ ప్రచారం

ఒక రోజు నేను దారంటీ వెళుతూ ఉంటే ఒక గుడికడుతూ ఉండడాన్ని చూశాను. దేశంలో ఎక్కడపడితే అక్కడ గుళ్లూ,గోపురాలు పెరిగిపోతున్నాయి. జనంలో ఇంతగా భక్తి ఎక్కువయ్యిందా? అని

Read more

నిజమైన సంపద

నేనొక సంపన్నుడి ఇంట్లో ఒకరోజు బస చేశాను.  అతను రోజంతా సంపాదనలో మునిగిఉండేవాడు.  రాత్రంతా సంపాదించింది లెక్కబెట్టుకుని దాచుకునేవాడు.  దాంతో అతనికి నిద్రా,నీళ్లూ ఉండేవి కావు.  ఉదయానికి

Read more

మనసే మందిరం

మనుషుల మధ్య అంతరాలు లేందే సంఘముండదు.  సంప్రదాయముండదు.  తేడాలు ఉన్నప్పుడే భయం, పగ, ప్రతీకారం, ద్వేషం, శత్రుత్వం మొదలవుతాయి.  శతృత్వం వల్లే సంఘాలు ఏర్పడతాయి.  కానీ దేవుణ్ణి

Read more

సన్యాసం

ఓసారి ఒక యువకుడు  నా దగ్గరికి వచ్చాడు.  అతను సత్యాన్వేషణలో ఉన్నాడు.  సన్యాసాన్ని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు.  అతను ”స్వామీ! నేను సన్యాసం స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను.

Read more

త్యాగం – లోభం

పేరు ప్రతిష్టలు పొందిన ఒక చక్రవర్తి ఉండేవాడు.  అంతులేని సంపద ఉన్న ఒక వ్యక్తి చక్రవర్తికి ఎంతో స్నేహితుడుగా ఉండేవాడు.  చక్రవర్తి, సంపన్నుడు మంచి మిత్రులు.  కానీ

Read more

అంబేడ్కర్ పై “పరివార్” అభూతకల్పనలు

హఠాత్తుగా డా. బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ అందరికీ ప్రీతిపాత్రుడు అయిపోయాడు. జనతా దళ్ కేంద్రంలో అధికారంలోకి వచ్చి మండల్ కమిషన్ సిఫార్సుల బూజు దులిపి ఆ సిఫార్సులను

Read more

వర్తమానం

ఒక పున్నమి రాత్రి నేను మిత్రుల్తో కలిసి ఒక పడవలో ఒక సరోవరం మధ్యలోకి వెళ్లాం. అప్పుడు అర్థరాత్రి కావస్తోంది. అంతా నిశ్శబ్ధంగా, నిర్మలంగా వుంది. పడవని

Read more

గురువు

అతను యువకుడు. అన్ని అనుకూలాలు వున్నవాడు. ఏ యిబ్బందులూ లేవు. అట్లాంటిది అతనికి హఠాత్తుగా సత్యాన్వేషణపైకి దృష్టి మళ్లింది. సత్యాన్ని అన్వేషించాలన్న వాడికి గురువు అవసరం. అందుకని

Read more

ముసుగు

కాషాయ బట్టలు కట్టుకున్నంత మాత్రాన ఎవడూ సన్యాసి కాడు. కాని జనం భ్రమల్లో వుంటారు. బట్టలు మార్చినంతమాత్రన మారిపోతామనుకుంటారు. ఈ మారిపోవడం కూడా మరిదేన్నో పొందడానికే అయివుంది.

Read more

ఆనందం

అప్పుడప్పుడే తెల్లవారుతోంది. వూరిలో జనం మేలుకుంటున్నారు. వున్నట్లుండి ఆకాశంనించే ఏవో మాటలు వినిపించాయి. వూళ్లో జనమంతా వులికిపడి బయటకు పరుగులు తీశారు. అందరూ ఆకాశంలోకి చూశారు. ఆకాశవాణి

Read more

విశ్వాసం

జునాయిడ్‌ సూఫీ మతగురువు. ఆయన ప్రతి రోజూ ప్రార్థనానంతరం ఆకాశంలోకి చూసి ‘దేవా! నీ అనురాగం సాటిలేనిది. మమ్మల్ని ఎప్పుడూ కనిపెట్టి వుంటావు. నీపట్ల కృతజ్ఞత ప్రకటించడానికి

Read more

నువ్వు నువ్వుగా ఉండు (Devotional)

ఒక సందర్భంలో ఒక వృద్ధబాలుడు నా దగ్గరకు వచ్చాడు.  ”నేను జ్ఞానాన్ని పొందాలనుకుంటున్నాను.  బుద్ధుడిగా మారాలనుకుంటున్నాను.  దయచేసి నాకు మార్గం చూపిస్తారా?” అని అడిగాడు.  అతనికి దాదాపు

Read more

మరణం (Devotional)

మరణం అనివార్యం. కానీ మనుషులు దాన్ని జీర్ణించుకోలేరు. మరణమంటే భయపడతారు. మరణమన్నది జీవితంలో భాగంగా స్వీకరించలేరు. అర్థం చేసుకోరు. మనం జన్మించింది మరణించడానికే. మరణమన్నది భూతం కాదు.

Read more

గుడిగంటలు (Devotional)

ఒక నగరంలో ఎన్నో దేవుడి ఆలయాలు ఉండేవట. దాన్ని ‘దేవుని మందిరాల నగరం’ అని పిలిచేవాళ్ళట. ఆ నగరం నీటిలో మునిగిపోయిందట. కానీ ఆ నగరంలో ఇప్పటికీ

Read more

దయ్యం భాష (Devotional)

ఒక నౌక సముద్రంలో సాగుతోంది. అది దూర దేశాలు వెళుతోంది. దాంట్లో వివిధ దేశాల ప్రజలు ఉన్నారు. విదేశీయానం పట్ల ఆసక్తి కలిగినవాళ్లు సముద్ర ప్రయాణాన్ని ఇష్టపడేవాళ్లు,

Read more